library
Home 2023-11-03T17:39:02+07:00

KARAOKE SET

AMPLIFER

Soundvision DKA-500

Soundvision DKA-900

BMB DAR-350H

BMB DAR-200HD

JBL BEYOND 1

JBL BEYOND 3

SPEAKER

PHILIPS CSS-1310

SOUNDVISION KS-803

JBL PASION 6PAK

JBL PASION 8PAK

JBL PASION 10PAK

JBL PASION 12PAK

BMB CSE-308

BMB CSE-308

BMB CSN-500

BMB CSD-880

BMB CSJ-06

BMB CSJ-08

MICROPHONE

Shure BLX288TH/SM58

Shure BLX288TH/PG58

SVX288TH/PG58

SOUNDVISION SU-820D/HT

SOUNDVISION SU-890D/HT

SOUNDVISION SU-990D/HT

SOUNDVISION SU-850DA

Soundvision SU-850DG

Clearsound CS-500

BMB WB-5000s

SUBWOOFER

JBL Pasion 12sp

BMB CSW-115

BMB CSW-118

TURBOSOUND IP15B

TURBOSOUND IQ18B

TURBOSOUND IQ15B

SOUND PROCESSOR

BMB KSP-50

BMB KSP-100

PA

JBL EON208P

JBL EON ONE COMPACT KPS5

BEHRINGER PPA500BT

BMB CSP-610

ฺBMB CSP-612

Turbosound iX Series

TURBOSOUND IP Series

MIXER

YAMAHA MG06X

YAMAHA MG10X

MBOX KARAOKE.Official

ก่อตั้งเมื่อปี 2544 ด้วยการร่วมทุนของกลุ่มวิศวกรชาวไทยและ ชาวอเมริกันเพื่อให้บริการ Engineering Outsourcing

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สร้างความเป็นผู้นำ ในทุกผลิตภัณฑ์และตรงต่อความต้องการของตลาด

ปี 2558 เริ่มการพัฒนา Mobile App บน Mobile Devices และ ธุรกิจ Startups

เป็นเลิศในทุกๆ ตลาด ด้วยคุณภาพ และ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป็นศูนย์รวมของคนเก่ง มีศักยะภาพสูง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

มีความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

สินค้ารับประกันคุณภาพ

ชำระได้หลายช่องทาง

จัดส่งสินค้าฟรี

บริการหลังการขาย

ปรัชญาการทำงาน

มีการวิจัยและพัฒนา Technology ใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและ บริการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ที่นี้จึงเป็นศูนย์รวมของผู้มีศักยภาพ และเปี่ยมไปด้วยความเป็น มืออาชีพพร้อมที่จะสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีดี และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ ให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความมุ่งหวังร่วมกันสู่ความเป็นเลิศ

Our Company

มีการวิจัยและพัฒนา Technology ใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ที่นี้จึงเป็นศูนย์รวมของผู้มีศักยภาพ และเปี่ยมไปด้วยความเป็น มืออาชีพพร้อมที่จะสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีดี และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความมุ่งหวังร่วมกันสู่ความเป็นเลิศ

Our People

ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อเรา เพราะสินค้าและบริการของเราให้คุณค่ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง เราจึงมีความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าคำว่าลูกค้า แต่เราเป็นพันธมิตรร่วมกัน

Our Customer

เราดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ตลอดเวลา ทั้งต่อตนเอง และลูกค้าของเรา

Integrity