library
Home 2018-02-19T22:13:15+00:00

OUR PRODUCTS

Home Use Multimedia Player
สำหรับใช้งานในบ้าน

MBOX Multimedia Player สุดยอดของความบันเทิง สนุกกับการร้องคาราโอเกะ ฟังเพลงที่คุณชื่นชอบ บันทึกภาพและวิดีโอแห่งความทรงจำ

MBOX Multimedia Player รุ่น NET-6000 Alexa

Professional Karaoke
สำหรับสถานประกอบการ

ระบบคาราโอเกะที่เป็นที่นิยมสูงสุดของสถานประกอบการ

MBOX Karaoke Player รุ่น KTN-4000 OK

MBOX Digi.Sign.PLAY:MODYIM3

Karaoke Contents Server

MBOX Karaoke Contents Server รุ่น SSVR-6000 Series

Accessory
อุปกรณ์ควบคุมการใช้งาน

MPad App Karaoke สำหรับอุปกรณ์ Device เพื่อให้คุณสามารถควบคุมการเล่นด้วยปลายนิ้วสัมผัส

MPad App Karaoke

ก่อตั้งเมื่อปี 2544 ด้วยการร่วมทุนของกลุ่มวิศวกรชาวไทยและ ชาวอเมริกันเพื่อให้บริการ Engineering Outsourcing

มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง สร้างความเป็นผู้นำ ในทุกผลิตภัณฑ์และตรงต่อความต้องการของตลาด

ปี 2558 เริ่มการพัฒนา Mobile App บน Mobile Devices และ ธุรกิจ Startups

เป็นเลิศในทุกๆ ตลาด ด้วยคุณภาพ และ การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เป็นศูนย์รวมของคนเก่ง มีศักยะภาพสูง เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ

มีความเป็นมืออาชีพและมีจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ

ปรัชญาการทำงาน

มีการวิจัยและพัฒนา Technology ใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและ บริการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ที่นี้จึงเป็นศูนย์รวมของผู้มีศักยภาพ และเปี่ยมไปด้วยความเป็น มืออาชีพพร้อมที่จะสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีดี และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพ ให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความมุ่งหวังร่วมกันสู่ความเป็นเลิศ

Our Company

มีการวิจัยและพัฒนา Technology ใหม่และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อนำมาพัฒนาสินค้าและบริการให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า ที่นี้จึงเป็นศูนย์รวมของผู้มีศักยภาพ และเปี่ยมไปด้วยความเป็น มืออาชีพพร้อมที่จะสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีดี และรักษาไว้ซึ่งคุณภาพให้แก่ลูกค้าของเรา ด้วยความมุ่งหวังร่วมกันสู่ความเป็นเลิศ

Our People

ลูกค้ามีความพึงพอใจต่อเรา เพราะสินค้าและบริการของเราให้คุณค่ามากกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง เราจึงมีความสัมพันธ์กับลูกค้ามากกว่าคำว่าลูกค้า แต่เราเป็นพันธมิตรร่วมกัน

Our Customer

เราดำเนินธุรกิจอย่างซื่อสัตย์ตลอดเวลา ทั้งต่อตนเอง และลูกค้าของเรา

Integrity