MBOX Digi.Lib Networking

/MBOX Digi.Lib Networking
MBOX Digi.Lib Networking 2018-01-18T16:13:41+07:00

MBOX Digi.Lib Networking

ขอใบเสนอราคา

Description

ระบบเครือข่าย WIFI ที่มีความเสถียรและคุณภาพสูง เหมาะแก่การนำมาใช้เป็นโครงข่ายหลัก สามารถรองรับอุปกรณ์ไร้สายได้เป็นจำนวนมาก จึงทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าหาแหล่งเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีความเสถียรสูงที่ถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนมาก ด้วยเทคโนโลยีในการส่งคลื่นสัญญาณวิทยุแบบ Dual Band 5.0GHz และ 2.4GHz ตามมาตรฐาน 802.11ac และใช้เสาอากาศคู่ส่งสัญญาณออกไปพร้อมกันแบบ 2×2 MIMO จึงมีอัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลสูงถึง 867 Mbps และยังมี คุณสมบัติการทำงานของ Advanced Cellular Coexistence (ACC) ที่ช่วยลดการรบกวนกันจากคลื่นของสัญญาณจากเครือข่ายโทรศัพท์ 3G/4G LTE ได้อีกด้วย

 • 2.4-GHz (300 Mbps max rate) and 5-GHz (867 Mbps max rate) radios,each with 2×2 MIMO and four integrated OMNI-directional downtilt antennas.
 • AP type: Indoor, dual radio, 5-GHz 802.11ac and 2.4-GHz 802.11n 2×2:2
 • Software-configurable dual radio supports 5 GHz (Radio 0) and 2.4 GHz (Radio 1)
 • 2×2 MIMO with two spatial streams and up to 867 Mbps wireless data rate
 • Supported frequency bands (country-specific restrictions apply) :
  • 2.4000 GHz to 2.4835 GHz
  • 5.150 to 5.250 GHz
  • 5.250 to 5.350 GHz
  • 5.470 to 5.725 GHz
  • 5.725 to 5.850 GHz
 • Supported modulation types:
  • 802.11b: BPSK, QPSK, CCK
  • 802.11a/g/n/ac: BPSK, QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM
 • Advanced Cellular Coexistence (ACC) minimizes interference from LTE cellular networks
 • Supported data rates (Mbps):
  • 802.11b: 1, 2, 5.5, 11
  • 802.11a/g: 6, 9, 12, 18, 24, 36, 48, 54
  • 802.11n: 6.5 to 300 (MCS0 to MCS15)
  • 802.11ac: 6.5 to 867 (MCS0 to MCS9, NSS = 1 to 2)

MBOX Digi.Lib

MBOX Digi.Lib App (Mobile App)

MBOX Digi.Lib Networking